Kommunikationsministeriets budgetförslag 2,9 miljarder euro för 2016

Nyhet 14.08.2015 15.02 fi sv

Kommunikationsministeriet föreslår ett anslag på 2 893 miljoner euro för sitt förvaltningsområde för 2016.

Det föreslås att av anslaget anvisas 1 648,2 miljoner euro till trafiknäten, 60,8 miljoner euro till myndighetstjänster för trafiken, 207,7 miljoner euro till stöd för trafiken och köp trafiktjänster, 536,8 miljoner euro till kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt stöd för kommunikation samt 395,3 miljoner euro till gemensamma utgifter på förvaltningsområdet och 44,3 miljoner euro till forskning.

Budgetförslaget för Kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2016 följer i huvudsak de fastställda ramarna för statsfinanserna 2016-2019. De ändringar som ingår i det nya regeringsprogrammet har beaktats med undantag för besparingar som rör omkostnader.

Finansministeriets förslag till budget för Kommunikationsministeriet för 2016 står i stort sett i linje med ministeriets eget förslag.