Kommunikationsministeriets budgetförslag 3,4 miljarder euro för 2018

Nyhet 10.08.2017 16.14 fi sv

Kommunikationsministeriet (KM) föreslår för sitt förvaltningsområde anslag på 3,37 miljarder euro för 2018. Jämfört med 2017 är ökningen i den ordinarie budgeten 144 miljoner euro.

Enligt förslaget anvisas 2,0 miljarder euro till trafiknäten, 212 miljoner euro till stöd för trafiken och upphandling av trafiktjänster, 523 miljoner euro till kommunikationstjänster och kommunikationsnät samt till stöd för kommunikation, 56 miljoner euro till myndighetstjänster för trafiken, 495 miljoner euro till förvaltningen och gemensamma utgifter på förvaltningsområdet och 45 miljoner euro till tjänster som gäller väderlek, hav och klimat.

Budgetförslaget för kommunikationsministeriets förvaltningsområde 2018 följer i huvudsak de ramar som fastställts för statsfinanserna 2018–2021.

KM:s budgetförslag är ca 43 miljoner euro större än finansministeriets förslag.