null Kommunikationsministeriets förvaltningsområde reformeras

Kommunikationsministeriets förvaltningsområde reformeras

Nyhet 27.04.2017 15.18 fi sv

Kommunikationsministeriet inleder av reform av sitt förvaltningsområde. Trafiksäkerhetsverket Trafi och Kommunikationsverket samt myndighetsfunktionerna vid Trafikverket förs samman till ett ämbetsverk. Trafikverkets trafikledningsfunktion bolagiseras till ett av staten helägt bolag med specialuppgifter eller till ett av staten helägt bolag. Resten av Trafikverket fortsätter som ett ämbetsverk med ansvar för transportnätet. De nya organisationerna inleder sin verksamhet den 1 januari 2019. Meteorologiska institutet fortsätter sin verksamhet i dess nuvarande form som ett självständigt verk.

Ämbetsverksreformen genomförs i stort sett enligt det förslag som en arbetsgrupp bestående av ämbetsverkens generaldirektörer lade fram i sin gemensamma förstudie i februari 2017. Vad gäller Cybersäkerhetscentret vid Kommunikationsverket granskas även möjligheten att bolagisera cybersäkerhetsfrågorna eller att överföra dem till Försörjningsberedskapscentralen.

Det primära syftet med ämbetsverksreformen är att förbättra förvaltningsområdets förmåga att svara på ändringarna i kundernas behov och i verksamhetsmiljön, att utveckla och stärka den strategiska styrningen av förvaltningsområdet och att uppnå synergifördelar. Ett annat syfte är att ytterligare öka förvaltningens produktivitet och effektivitet genom en mångsidigare och effektivare resursanvändning.

Bolagiseringen av trafikledningsfunktionerna siktar dessutom på att förtydliga myndighetsuppgifterna och göra regleringen inom trafik- och transportsektorn smidigare. Meningen med reformen är också att främja utnyttjandet inom den privata sektorn av den information som rör trafik och transport och att stödja uppkomsten av ny affärsverksamhet. Syftet är att den information som samlas in genom trafikledningen effektivare än hittills ska komma till nytta för hela samhället.