Kommunikationsministeriets nätavdelning får en klimat- och miljöenhet

Pressmeddelande 14.09.2018 13.02 fi sv en

Klimatet och miljön får en egen enhet vid kommunikationsministeriet. Den nya enheten är ett tecken på att klimat- och miljöfrågorna intar en central position även inom områdena för transport och kommunikation.

Klimat- och miljöenheten blir den tredje enheten vid ministeriets nätavdelning. Den nya enheten svarar för att transport- och kommunikationssystemen är energieffektiva och utsläppssnåla och att de medför liten belastning för miljön. Enheten inleder sin verksamhet vid ingången av 2019.

- Klimatförändringen och insatser för att stoppa verkningarna av den är en ödesfråga för samhället, kanske rentav för hela mänskligheten. Därför är klimatet vid sidan av tjänster, information och nät numera det fjärde starka temat vid vårt ministerium, säger kanslichef Harri Pursiainen. - Klimat- och miljöenheten stärker ytterligare ministeriets kompetens och visioner i frågor som gäller klimatet och miljön.

I samband med att den nya enheten etableras i början av 2019 görs vissa preciseringar i nätavdelningens uppgifter. Vädertjänsterna flyttas från avdelningen för tjänsteproduktion till avdelningen för kunskapshantering och rymdfrågorna fogas till nätavdelningens uppgifter. Av avdelningens nuvarande enheter kvarstår utvecklingsenheten med samma namn som hittills. Funktionssäkerhetsenheten blir i och med den nya organisationen nätregleringsenheten med ansvar för att näten regleras, styrs och förvaltas effektivt och på ett sådant sätt att nätmarknaden utvecklas.

Ytterligare information:

Harri Pursiainen, kanslichef, tfn 0295 342389, Twitter @HarriPursiainen