null Kommunikationsministeriets utvecklingsåtgärder efter behandlingen av skrotningspremien

Kommunikationsministeriets utvecklingsåtgärder efter behandlingen av skrotningspremien

Pressmeddelande 27.05.2021 15.45 fi sv

En bil (Bild: Shutterstock)

Riksdagens kommunikationsutskott har behandlat oklarheterna som uppstått kring tolkningen av lagstiftningen om skrotningspremier. Kommunikationsministeriet har lämnat en egen utredning om saken till utskottet.

Kommunikationsutskottet har bett kommunikationsministeriet att i samarbete med Transport- och kommunikationsverket bedöma vilka konkreta åtgärder och eventuella ändringar i praxis som bör vidtas på grund av de problem som framkommit.

Kommunikationsministeriet har beslutat om utvecklingsåtgärder för att undvika sådana oklarheter som uppstod kring skrotningspremien. Skrotningspremiefrågan ska behandlas vid möten mellan ministeriets och Transport- och kommunikationsverkets ledning samt i ministeriets lagberedningsnätverk.

Ministeriet ordnar utbildningar vid Transport- och kommunikationsverket där ministeriets roll som lagberedare och ämbetsverkets roll som verkställare av lagarna förtydligas. Den första utbildningen ordnades den 26 maj 2021 och det kommer fler.

Ministeriets anvisning om lagberedning uppdateras som bäst. I den fästs särskild uppmärksamhet vid hur verkets roll ska beaktas i författningsmotiveringar och i författningstexter. I anvisningen betonas verkets deltagande i beredningen av lagstiftningsprojekt som är av betydelse för verket. I anvisningen beskrivs olika aktörers roller under lagstiftningsprocessen både vid tillämpningen och tolkningen av författningar.

Dessutom fortsätter ministeriets kommunikation att ge anvisningar åt och utbilda tjänstemännen i användningen av sociala medier.

Ytterligare information:

Miikka Rainiala, enhetsdirektör, tfn 050 571 7751