Kommunikationsverket: Förbättrad tillgång till snabbt bredband i Finland

Nyhet 27.02.2014 13.27 fi sv en

Nätverkskablar (Foto: Rodeo)

Kommunikationsverket utredde tillgången till snabba bredbandsabonnemang för andra gången i slutet av 2013.

Tillgång till snabba bredbandsabonnemang med en hastighet på mer än 30 megabit per sekund har förbättrats med cirka fem procent i Finland under år 2013. Samtidigt har antalet abonnemang med optisk fiberteknik ökat ännu snabbare, med cirka 11 procent.

Av utredningen framgick att tillgången till fasta bredbandsförbindelser är bäst i landskapet Österbotten där över tre fjärdedelar av de stadigvarande bostäderna kan få en snabb bredbandsförbindelse.

Ungefär 69 procent av de finländska hushållen hade tillgång till ett bredbandsabonnemang på 30 Mbit/s som har genomförts med tekniker i det fasta nätet år 2013. Cirka 41 procent av hushållen hade tillgång till bredbandsabonnemang som har genomförts med fiber till hemmet (FTTH)- eller fiber till fastigheten (FTTB)-lösningar.

I Europeiska kommissionens digitala agenda har man satt ett mål att ett bredbandsabonnemang på 30 Mbit/s ska vara tillgängligt för alla européer senast år 2020. År 2008 satte Finlands regering ett mål att bredband på 100 Mbit/s ska vara tillgängligt för alla finländare före utgången av år 2015.