Koncession för digital-TV söks av 21 företag

Pressmeddelande 02.05.2006 16.07 sv

Det lediga sändningsutrymmet i de digitala televisionsnäten intresserar branschens aktörer. Kommunikationsministeriet fick ansökningar från 21 företag beträffande de digitala programkoncessionerna. Ansökningstiden gick ut den 2 maj.

Ansökning inlämnades av:
Archtechno Oy
Blue Media Oy
Citizen TV Oy
C More Entertainment Finland Oy
Discovery
Etelä-Pohjanmaan Viestintä Oy
EuroNews
Eurosport SA
MTV Oy
MTV Networks Europa / Nickelodeon International Ltd
National Geographic Channel
NonStop Television AB
Q-TV Productions Oy
Suomen urheilutelevisio Oy
SWelcom Oy
The Walt Disney Company Limited
Turner Entertainment Networks International Limited
TV5 Finland Oy
Vasa Läns Telefon Ab
Oy Viasat Finland Ab
Vizor Oy

En del av företagen söker koncession för flera kanaler. En del söker för sin del en utvidgning av den nuvarande koncessionen. Målsättningen är att de nya kanalerna inleder sin verksamhet den 1 september 2007.

Det finns utrymme för de nya digitala kanalerna i det tredje kanalknippet som redan är i bruk och i det nya femte kanalknippet. I det femte kanalknippet är avsikten att man också skall förmedla Sveriges televisions (SVT) två kanaler. Koncessionerna för dem blir lediga att söka senare.

Nätkoncession för femte kanalknippet söks av två företag

Ministeriet fick två ansökningar om nätkoncession för det femte digitala masskommunikationsnätet. Koncessionen söks av Digita Ab och Vasa Läns Telefon Ab. Också för nätkoncessionen gick ansökningstiden ut den 2 maj.


Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601/programkoncession
kommunikationsrådet Antti Kohtala, tfn (09) 160 28392, 0500 812 505/nätkoncession