Koncessionen för det femte digitala TV-nätet till Digita

Pressmeddelande 15.06.2006 16.41 sv

Digita Ab får nätkoncession för ett digitalt masskommunikationsnät. Avsikten är att man i det nya kanalknippet skall förmedla bland annat program från Sveriges television SVT. Statsrådet beslutade i frågan de 15 juni.

Med koncessionsbeslutet strävar man att öka den digitala televisionens sändningskapacitet.

Målsättningen är att det nya nätet småningom utvidgas till att täcka hela landet. När nätet öppnas den 1 september 2007 är avsikten att det täcker den svenskspråkiga delen av Österbotten och stadsområdena i södra Finland. Efter det utvidgas täckningsområdet i takt med efterfrågan.

I Finland finns för närvarande i bruk tre digitala sändningsnät reserverade för televisionssändningar, som Digita svarar för. Det fjärde digitala sändningsnätet är reserverat för mobiltelevision. Digita har nätkoncessionen också för det.


Programkoncessionerna beviljas på hösten

Sändningsutrymmet i det femte nätet har intresserat branschens aktörer. Under vårens ansökningsomgång fick kommunikationsministeriet ansökan om programkoncession av 21 företag. Avsikten är att programkoncessionerna beviljas senast i september 2006.

Televisionssändningarna övergår till att bli digitala i hela landet från den 31 augusti 2007.


Bilaga: koncessionsbeslutet (på finska)


Ytterligare information:
kommunikationsrådet Antti Kohtala, tfn (09) 160 28392, 0500 812 505