Tillbaka

Koncessionerna för kommersiella radiostationer väckte intresse

Koncessionerna för kommersiella radiostationer väckte intresse

Pressmeddelande 28.02.2006 16.28 sv

Kommunikationsministeriet mottog sammanlagt 92 ansökningar om koncession för kommersiella radiostationer. Antalet intresserade företag är 53. Ansökningstiden gick ut den 28 februari.

Koncessionerna för riksomfattande radioverksamhet väckte det största intresset. Totalt tio koncessioner för ett brett hörbarhetsområde fanns att söka. De söktes av 21 bolag. Det sändningsnät som nu innehas av Radio Nova söktes av tre företag: Oy Suomen Uutisradio Ab (Nova), Pro Radio Oy (SBS) och Swelcom Oy.

Också ett femtiotal lokala och regionala koncessioner fanns att söka. För dem kom inom utsatt tid totalt 71 ansökningar.

- Antalet ansökningar visar att radion fortsättningsvis är ett intressant medium, säger kommunikationsrådet Ismo Kosonen. På basen av ansökningarna kan man bygga ut ett mångsidigt radioutbud över hela landet.

Statsrådet har för avsikt att bevilja koncessionerna ännu under denna vår. De gäller för åren 2007-2011. De nuvarande koncessionerna för lokalradioverksamhet går ut i slutet av detta år.


Ytterligare information:
kommunikationsrådet Ismo Kosonen, tfn (09) 160 28462, 050 511 6601
konsultativa tjänstemannen Elina Normo, tfn (09) 160 28463, 040 765 7887