Tillbaka

Konkurrensen har ökat i utbudet av bredbandstjänster

Konkurrensen har ökat i utbudet av bredbandstjänster

Pressmeddelande 02.02.2005 00.00 sv

Antalet sinsemellan konkurrerande bredbandstjänster har klart ökat i nästan hela landet. I endast 12 kommuner saknas en konkurrent som erbjuder bredbandstjänster. För tre år sedan saknades konkurrerande utbud i 272 kommuner. I november hade i hela landet 94 procent av hushållen möjlighet att få bredbandsanslutning.

Kommunikationsministeriet lät göra en undersökning av hushållens tillgång på viktiga teletjänster. Undersökningen som gjordes i november 2004 var en fortsättning på en undersökning som gjordes år 2001.

Bästa tillgången på bredbandstjänster finns i Egentliga Tavastland och Päijänne-Tavastland. I kommunerna i de här landskapen erbjuds tjänsten till alla eller nästan alla hushåll. Sämst är tillgången på bredbandstjänster i kommunerna i Lappland.

För tre år sedan fanns i varje kommun i medeltal 1,5 bolag som erbjöd tjänster med den vanligaste bredbandstekniken, det vill säga ADSL-anslutning. Nu finns i varje kommun i medeltal 3,1 telebolag som erbjuder bredbandstjänster.

Det finns inte några större regionala skillnader i tillgången på bredbandstjänster mellan landskapen. Skillnaderna i tillgången på ADSL-tjänster förklaras främst av kommunens grad av tätort. Endast på tre kommuners område har under 40 procent av hushållen tillgång till ADSL-tjänster. I fyra av fem kommuner kan över 80 procent av hushållen få en ADSL-anslutning.

Andra former av bredbandsteknik har under de senaste åren uppstått vid sidan av ADSL-tekniken. Populärast av dem är kabelmodemanslutning, som finns att tillgå i 62 kommuner.