null Konkurrensen i televisionsnätet ökar

Konkurrensen i televisionsnätet ökar

Nyhet 08.04.2010 15.50 fi sv

En ny riksomfattande aktör kommer in i televisionsnätet i och med att statsrådet har beviljat Anvia Abp två nätkoncessioner för televisionsverksamhet.

De bolag som sökte koncessionerna var jämstarka, så regeringen löste frågan utgående från främjande av konkurrensen. Anvia ansågs bäst främja den interna konkurrensen på televisionsmarknaden. Anvia Abp är det tidigare Vasa Läns Telefon Ab.

Koncessionen för kanalknippe F är riksomfattande och i knippet kan sändas både högupplösnings- och standardsändningar.

Den andra koncessionen gäller kanalknippe HD3, avsett för högupplösningssändningar som kan ses i södra Finland.

Förutom Anvia ansökte Digita och DNA om koncessionerna för kanalknippena F och HD3. Dessutom ansökte Telemast Nordic om koncessionen för HD3-knippet.

Programkoncessionerna för kanalknippena beviljar statsrådet senare.