Tillbaka

Konkurrensutsättningen av isbrytning kör igång på nytt

Konkurrensutsättningen av isbrytning kör igång på nytt

Pressmeddelande 09.01.2007 15.51 sv

Sjöfartsverket bör omedelbart begära anbud på kommande isbrytartjänster, föreslås i en utredning som beställts av kommunikationsministeriet. Tjänster enligt det nya systemet med konkurrensutsättning skall kunna erbjudas om cirka tre år, alltså tidigast från slutet av år 2010.

Innan den nya praxisen inleds följer man det isbrytningsavtal som slöts mellan Sjöfartsverket och Rederiverket Finstaship den 3 januari. Sjöfartsverket köpte de behövliga isbrytartjänsterna för åren 2007-2008 genom förhandlingsförfarande. Avtalet kan förlängas till början av år 2011.

Man tydde sig till förhandlingsförfarande eftersom man misslyckades med att öppna konkurrensen för isbrytartjänster i början av 2007, som planerat. Vid anbudsförfarandet som arrangerades i juni 2006 fick Sjöfartsverket endast två anbud från Rederiverket.

I utredningen föreslås en konkurrensutsättning i två steg. För användningen av de fem traditionella isbrytarna som ägs av Rederiverket föreslås att man knyter ett långsiktigt avtal om basservice på till exempel 10 år. Isbrytarna är Urho, Sisu, Otso, Kontio och Voima.

Ett nytt anbudsförfarande för isbrytare som ägs av andra som erbjuder tjänster bör inledas snarast möjligt. Med en lång övergångstid vill man säkra att Sjöfartsverket får offerter från flera tjänsteproducenter. De nya isbrytarna föreslås vara 2-4 till antalet.

Det system för konkurrensutsättning som utredningen föreslår strävar till en så stor flexibilitet som möjligt. Nytt är bland annat ett förslag om definiering av marknadsområdena. De isbrytande egenskaperna behöver inte vara likadana på alla områden; olika kriterier kunde tillämpas för till exempel Bottenviken och Finska viken.

Beställning och produktion av isbrytartjänster skildes från varandra år 2004, då man genomförde en omfattande reform av Sjöfartsverket. Vid reformen grundades Rederiverket Finstaship, som bland annat fick i uppdrag att producera isbrytartjänster.

Utredningen om hur upphandlingen av isbrytartjänster kan effektiveras beställdes av kommunikationsministeriet och sammanställdes av Jukka Laaksovirta, tidigare vice verkställande direktör vid Finnlines.




Ytterligare information:
avdelningschef Juhani Tervala, tfn (09) 160 28482 eller 050 552 7260
avdelningschef Harri Cavén, tfn (09) 160 28500 eller 0400 607 848