Tillbaka

Konsumentens rättigheter som brukare av teletjänster preciseras

Konsumentens rättigheter som brukare av teletjänster preciseras

Pressmeddelande 12.01.2006 14.55 sv


Kommunikationsmarknadslagen skall förändras så att konsumentens rättigheter förbättras. Bestämmelserna skapar klarhet i teleföretagens och konsumenternas ställning som avtalsparter.

Regeringen godkände förändringen av kommunikationsmarknadslagen den 12 januari. Republikens president har för avsikt att överlämna lagpropositionen till riksdagen den 13 januari.

- Propositionen förbättrar betydligt ställningen för dem som brukar kommunikationstjänsterna, säger kommunikationsminister Susanna Huovinen. Konsumentskyddet beträffande kommunikationstjänsterna lyfts med det här förslaget äntligen till samma nivå som det i Finland har inom andra tjänstesektorer. Förslaget minskar förhoppningsvis oklarheterna och de onödiga kontakterna till teleföretagens överbelastade kundtjänster, konstaterar Huovinen.

Lagen kommer att få bestämmelser om teleföretagens ansvar i situationer då kommunikationstjänsten har fel eller försenas. Konsumenten skulle till exempel kunna kräva en fastslagen ersättning om leveransen av tjänsten försenas avsevärt från det utlovade. Som standardersättning föreslås 15 euro per förseningsvecka, dock högst 120 euro. Enligt lagpropositionen bör konsumenten genast anmäla om en försening eller då ett fel uppkommit.

Lagen föreslås också innehålla bestämmelser om fördelningen av ansvaret mellan teleföretaget och konsumenten i sådana fall då kommunikationstjänsten används olovligt. Exempel på sådana situationer är stölder av mobiltelefoner eller modemkapningar. Konsumenten skulle ansvara för den olovliga användningen endast om han betett sig slarvigare än normalt.

Med lagpropositionen preciserar man också innehållet i avtalet om kommunikationstjänsten och teleföretagets rätt att stänga en anslutning på grund av obetalda räkningar.

Ytterligare information:
överdirektör Harri Pursiainen, tfn (09) 160 28389, 0500 787 742
konsultativa tjänstemannen Laura Vilkkonen, tfn (09) 160 28391, 040 500 0817