Tillbaka

Konsumenternas rättigheter förbättras då kommunikationstjänsterna försenas eller har fel

Konsumenternas rättigheter förbättras då kommunikationstjänsterna försenas eller har fel

Pressmeddelande 23.02.2007 12.08 sv


Användaren av en kommunikationstjänst kan snart få ersättning om leveransen av tjänsten försenas eller är felaktig. Revideringen av kommunikationsmarknadslagen som förbättrar konsumentens rättigheter träder i kraft den 1 mars.

- Lagförändringen innebär en betydande förbättring av konsumentens ställning. Kommunikationstjänsterna utgör numera en så central del av varje finländares vardag att man noga bör sköta om konsumentskyddet beträffande dem, säger minister Susanna Huovinen.

De nya paragraferna definierar telebolagens ansvar i situationer då kommunikationstjänsten är felaktig eller blir försenad. Konsumenten kan till exempel kräva en standardersättning om leveransen av tjänsten blir märkbart försenad från den utlovade tidpunkten eller om tjänsten inte motsvarar det som marknadsförts.

Den standardersättning som konsumenten kan kräva är 15 euro per förseningsvecka, maximalt dock 120 euro. Konsumenten är för sin del förpliktad att meddela telebolaget om förseningen eller felet inom en rimlig tid.

Lagen gäller alla slag av kommunikationstjänster så som fast förbindelse, mobiltelefon och bredbandstjänster.

Vid sidan av Konsumentverket övervakar i fortsättningen också Kommunikationsverket telebolagens avtalsvillkor och deras skälighet. Kommunikationsverket och Konsumentverket har ett nära samarbete med varandra i den här frågan. I enskilda tvistefrågor får konsumenten hjälp av de kommunala konsumentrådgivarna.

Lagen får en bestämmelse också om otillåten användning av en kommunikationstjänst. Med bestämmelsen definieras konsumentens ansvar till exempel i fall då mobiltelefonen har stulits eller modemet kapats. I fortsättningen svarar konsumenten för den otillåtna användningen endast om han har förfarit slarvigare än normalt.

I lagen specificeras också vad som minst skall ingå i ett avtal om kommunikationstjänst samt telebolagets rätt att stänga en anslutning på grund av obetalda räkningar.

Ytterligare information om kommunikationsmarknadslagen och om konsumentens rättigheter finns också på Kommunikationsverkets webbplats på adressen www.ficora.fi (på svenska i början av mars).

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Laura Vilkkonen, tfn (09) 160 28391, 040 500 0817