null Konsumentombudsmannens minneslista för försäljning av telefonabonnemang

Konsumentombudsmannens minneslista för försäljning av telefonabonnemang

Nyhet 20.07.2011 13.48 fi sv

Konsumentombudsmannen har gjort upp en minneslista för försäljning av telefonabonnemang med vars hjälp försäljaren och konsumenten kan gå igenom de väsentliga punkterna i köpet. Med hjälp av minneslistan kan försäljarna säkerställa att konsumenten får tillräckliga basfakta som underlag för sitt köpbeslut. Operatörerna har hörts vid utarbetandet av listan. Enligt bostads- och kommunikationsminister Krista Kiuru är de nya anvisningarna nödvändiga.

De problem som konsumenterna ställs inför är ofta ett resultat av brister i försäljningsprocesserna. Vid köp av mobiltelefonabonnemang har konsumenterna inte fått klarhet om t.ex. vad olika tjänster kostar, avtalets varaktighet eller villkoren i en erbjudandekampanj. I värsta fall har konsumenterna inte fått några skriftliga avtalsvillkor alls.

Eftersom konsumenten ofta blir utan dessa basfakta i en försäljningssituation har konsumentombudsmannen gjort upp en enkel och tydlig lista som försäljaren kan gå igenom.