null Konsumentskyddet betonas i nya bestämmelser om uppbindning

Konsumentskyddet betonas i nya bestämmelser om uppbindning

Nyhet 04.09.2008 16.08 sv

Den förordning i kommunikationsmarknadslagen som tillåter uppbindning av anslutningar för mobiltelefon föreslås bli permanent. Den nu gällande tidsbegränsade lagen om uppbindning går ut i slutet av mars 2009. I det nya regelverket har man fäst särskild uppmärksamhet vid konsumentskyddet. Regeringen lämnade en proposition i ärendet den 4 september.

Användningen av tilläggstjänster inom mobilkommunikation har klart ökat efter det upphandlingen tidsbegränsat blev tillåten. Omkring en femtedel av finländarna har skaffat ett paket sammansatt av nya slag av kommunikationstjänster och behovet av att få tjänster samlade i en lättanvändbar form är fortfarande stort. Möjligheten till uppbindning har också inverkat på i vilken takt telefonerna förnyas.

Enligt lagpropositionen har uppbindningsavtalet en längd av högst två år, men kunden ska också erbjudas avtal på ett år. Telebolaget bör meddela kunden om att avtalsperioden tar slut. Kunden ska också i fortsättningen få skaffa en anslutning utan mobiltelefon.

Enligt förslaget har kunden rätt att säga upp ett tidsbundet avtal under avtalsperioden på grund av till exempel sjukdom, arbetslöshet eller annan motsvarande orsak som förorsakar betalningssvårigheter. Av kunden ska då endast sådana kostnader kunna uppbäras som har uppkommit medan anslutningen varit i bruk.