Körkortslagstiftningen granskas på nytt

Nyhet 12.09.2013 13.50 fi sv

Totalreformen av körkortslagstiftningen genomfördes under föregående regeringsperiod 2010. De första bestämmelserna, till exempel de som gäller mopedkörkort, trädde i kraft i juni 2011 och resten av bestämmelserna i januari 2013. Det har visat sig att besluten till vissa delar inte har fungerat och att korrigeringar är nödvändiga.

Trafikminister Merja Kyllönen vill att undervisningen med undervisningstillstånd igen ska fungera så som den gjorde innan reformen genomfördes. Målet är att prisnivån inom undervisningen med undervisningstillstånd ska bli rimligare och att det igen ska bli frivilligt att utnyttja dessa tillstånd vid sidan av undervisningen i bilskolan.

Dessutom har minister Kyllönen tillsatt en arbetsgrupp av tjänstemän vars uppgift är att utreda hur förarutbildningen och bestämmelserna om förarnas yrkeskompetens ska ändras för att de ska fungera på ett ändamålsenligt sätt och på bästa möjliga sätt stöda trafiksäkerheten.