null Kvinnor och Digitalisering - inom IKT-branschen behövs mångsidigt kunnande och olika slags människor

Kvinnor och Digitalisering - inom IKT-branschen behövs mångsidigt kunnande och olika slags människor

Pressmeddelande 18.06.2021 08.42 fi sv en

Kvinnor odh Digitalisering (Foto: KM)

Trots att över hälften av Europas befolkning är kvinnor, är mindre än en femtedel av de arbetande inom IKT-sektorn kvinnor. På motsvarande sätt har endast 24 av tusen kvinnor som avlagt högskoleexamen studerat informations- och kommunikationsteknik, visar en undersökning gjord av Europeiska kommissionen.

De finländska kvinnorna är bland de mest aktiva i EU och använder teknik lika mycket och skickligt som männen, men också här söker merparten av kvinnorna sig till andra branscher både inom utbildningen och i arbetslivet.

– Vi har störst nytta av digitaliseringen när det finns olika slags människor och mångsidig kompetens inom IKT-branschen. Jag uppmuntrar unga kvinnor som tänker studera och kvinnor som funderar på att byta bransch att intressera sig för datateknikbranschen, och genom den söka utbildning, arbete och utkomst, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Enligt EU:s undersökning skulle en ökning av antalet kvinnor inom den digitala sektorn kunna åstadkomma en årlig BNP-tillväxt på 16 miljarder euro för den europeiska ekonomin.

Webbevenemanget Kvinnor och Digitalisering bjuder på information och inspiration

Våren 2019 undertecknade Finland Europeiska unionens deklaration Women in Digital, där EU-länderna förbinder sig att främja jämställdhet inom datateknikbranschen. Målet är att fler flickor och kvinnor i fortsättningen ska välja studier och arbetsplatser inom IKT-branschen. En gemensam åtgärd var att våren 2021 i alla EU:s medlemsstater arrangera ett evenemang som uppmuntrar kvinnor att söka sig till IKT-sektorn.

Kommunikationsministeriet, Meteorologiska institutet, Transport- och kommunikationsverket och Trafikledsverket har i samarbete publicerat tre språkig webbevenemanget Kvinnor och Digitalisering (MoniNaisempi digitalisaatio, Women In Digital), som är en del av en serie evenemang som ordnas i alla EU-länder.

På en video som hör till evenemanget berättar finländska kvinnor inom IKT-branschen hur de kommit in i branschen och om sitt jobb. De ger också tips och uppmuntrar andra kvinnor att jobba med informationsteknik. I evenemangsvideon ges också tips om möjligheten att bedriva IKT-universitetsstudier på webben. Sammandraget kan ses på kommunikationsministeriets YouTube-konto.

Jobb inom IKT-branschen är inte bara kodning och algoritmer. Branschen erbjuder många olika typer av uppgifter och roller och kräver olika färdigheter och egenskaper. Jobben inom IKT-branschen kräver också samarbetsförmåga och kreativitet för att kunna identifiera de möjligheter som digitaliseringen erbjuder när det gäller att utveckla t.ex. verksamhetsmodeller eller affärsverksamhet. Digitaliseringsutvecklingen i samhället kommer att gå miste om mycket om flickor och kvinnor inte inser möjligheterna och börjar jobba inom IKT-branschen.

Ytterligare information:

Silja Ruokola, regeringsråd, tfn 040 580 0894

Riitta Rosenberg, ekonomichef, tfn 050 354 3270