null Kyllönen: Besiktningskoncessionslagen framskrider i år

Kyllönen: Besiktningskoncessionslagen framskrider i år

Pressmeddelande 12.03.2012 15.14 fi sv

Trafikminister Merja Kyllönen har tagit emot Trafiksäkerhetsverket Trafis utredning om det nuvarande läget på besiktningsmarknaden och om hur ändringarna i besiktningskoncessionslagen skulle påverka marknaden.
"Enligt utredningen skulle ändringarna i besiktningskoncessionslagen påverka besiktningsverksamheten i riktning mot målsättningen. Ändringarna skulle medföra ökat samarbete mellan både reparationsverkstäderna och besiktningsföretagen. Det här skulle öka utbudet av besiktningstjänster och ha en gynnsam inverkan på besiktningspriserna. Jag är beredd att föra förslaget till ändring av besiktningskoncessionslagen vidare under det här året", säger trafikminister Merja Kyllönen.

Trafi har på kommunikationsministeriets begäran låtit göra en ny utredning om konsekvensanalysen av förslaget till ändringar i besiktningskoncessionslagen. Utredningen ger ny aktuell information som grund för utvecklingen av bestämmelserna om besiktningskoncession.

Beslut om tidtabellen för en eventuell regeringsproposition och innehållet i bestämmelserna fattas senare under det här året. Den tidigaste möjliga tidpunkten för ikraftträdande för ändringarna i lagen är början av år 2013.

Ytterligare information:

Sauli Hievanen, specialmedarbetare, tfn 0400 165 004