Lag om fritidsbåtar ökar säkerheten

Pressmeddelande 15.09.2005 15.01 sv

Fritidsbåtarnas säkerhet och miljöegenskaper förbättras med en ny lag. I lagen har man samlat de tekniska krav som ställs på fritidsbåtar och vattenskotrar. Också båtmotorernas avgaser och buller begränsas.

Lagen träder i kraft den 1 oktober. Den gäller förutom fritidsbåtar och vattenskotrar också delvis färdigställda fritidsbåtar, båtmotorer och utrustning. Lagen omfattar också sådana båtar och motorer som genomgått omfattande förändringar. Samtidigt med lagen träder statsrådets förordning som preciserar den i kraft. Förordningen gavs den 15 september. Den innehåller noggrannare bestämmelser om de krav och den bedömning av hur kraven uppfylls som ställs på de produkter som omfattas av lagen.

Med förordningen verkställs förändringarna i EU:s direktiv om fritidsbåtar. Som fritidsbåtar räknas båtar på 2,5-24 meter som är avsedda för sport eller annat fritidsbruk.Ytterligare information:
båtöverinspektör Tom Wilenius/Sjöfartsverket, tfn 020 448 4346, 040 562 2792