Lagändring möjliggör fjärrlotsning

Nyhet 26.06.2017 14.45 fi sv en

Lotsningslagen ska ändras så att lagen tillåter fjärrlotsning. Syftet med den föreslagna lagändringen är att undanröja hinder för försök med fjärrlotsning, att göra det möjligt att testa nya tekniker och att i större utsträckning utnyttja tillgänglig information inom lotsningen.

- Efter lagändringen kan vi effektivare än hittills utnyttja de möjligheter som digitaliseringen för med sig. Sjöfarten är på väg att automatiseras och i fråga om lotsningen är det viktigt att på ett tryggt sätt kunna testa till exempel nya tekniker vid fjärr- och automatlotsning, säger kommunikationsminister Anne Berner.

Det är redan nu tekniskt möjligt att lotsa ett fartyg från ett annat ställe än själva fartyget, men den nuvarande lagstiftningen tillåter inte ens försök med fjärrlotsning. Avsikten med det lagprojekt som nu körs igång är att uppdatera lotsningslagen så att den tillåter försöksprojekt, och att eventuellt i framtiden även möjliggöra lotsning på distans eller helt automatiserad lotsning.

Det är meningen att ett utkast till ny lotsningslag ska skickas på remiss i slutet av år 2017. Enligt planerna ska förslaget till ändring av lotsningslagen tas upp för behandling i riksdagen våren 2018.