Lagen om enskilda vägar omarbetas – ge din åsikt!

Nyhet 20.06.2016 16.15 fi sv

(Foto: LVM)

Kommunikationsministeriet bereder en totalreform av lagen om enskilda vägar. I webbtjänsten dinasikt.fi kan du nu delta i en enkät om reformen. I enkäten kan du ta ställning till redan framförda idéer och svar. Enkäten är öppen fram till den 30 juni.

När lagen om enskilda vägar ses över granskas bland annat finansieringen av enskilda vägar, nyttjanderätten till enskilda vägar, vägavgifter, ordnandet av väglagets administration samt väglagets juridiska form. Eftersom lagen är exceptionellt gammal behöver den moderniseras också på många andra punkter.

I enkäten kan du ta ställning till bland annat förvaltningen och finansieringen av vägar. Dessutom är du välkommen att lämna din åsikt om frågor som gäller till exempel avfall, vatten och energi. Svaren kommer att beaktas i omarbetningen av lagen.

Målet med reformen av lagen om enskilda vägar är en tydlig, flexibel och uppdaterad lag som svarar mot dagens krav och möjliggör nya typer av näringsverksamhet särskilt på landsbygden. Avsikten är att regeringens proposition med förslag till en ny lag om enskilda vägar ska överlämnas till riksdagen för behandling under 2017.