null Lagen om transportservice ändras i fråga om kundtransporter inom turismbranschen

Lagen om transportservice ändras i fråga om kundtransporter inom turismbranschen

Pressmeddelande 21.06.2018 14.41 fi sv

Regeringen lämnade en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om transportservice den 20 juni 2018. Avsikten med förslaget är att underlätta kundtransporter vid företag inom turismbranschen.

Den föreslagna ändringen innebär att föraren inte behöver körtillstånd för taxiförare vid transporter som erbjuds av hemserviceföretag eller turismföretag som en del av det servicepaket företaget erbjuder. Däremot krävs det att företagen har taxitillstånd.

Genom propositionen minskar hemserviceföretagens och turismföretagens administrativa börda och andra kostnader som orsakas av bestämmelserna. Dessutom underlättar förslaget tillgången på arbetskraft och sysselsättningen för säsongsanställda. Förslaget har således positiva konsekvenser för den finländska hemservice- och turismverksamheten.
 

Lagen avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att den har antagits och blivit stadfäst.

Lagen om transportservice träder huvudsakligen i kraft den 1 juli 2018.

Mer information:

Laura Eiro, enhetsdirektör, tfn 0295 342 668