Tillbaka

Länen får 37,2 miljoner euro i anslag för kollektivtrafik

Länen får 37,2 miljoner euro i anslag för kollektivtrafik

Pressmeddelande 09.03.2006 15.38 sv

Länen får i år statliga anslag på 37,2 miljoner euro för köp av tjänster inom kollektivtrafiken och utveckling av den.

Av anslagen används 25,8 miljoner euro för finansiering av regional och lokal trafik. Till nedsättning av priserna på stads- och regionbiljetter anvisas 10,1 miljoner euro och till utvecklingsprojekt 1,3 miljoner euro.

Statsrådet beslutade om länens anslagskvoter den 9 mars.

Länsstyrelsen i Södra Finlands län beviljades 9,7 miljoner, i Västra Finlands län 12,5 miljoner, i Östra Finlands län 8,5 miljoner, i Uleåborgs län 3,8 miljoner och i Lapplands län 2,7 miljoner euro. Länens eget förslag till anslag för år 2006 uppgick till totalt 43 miljoner euro.

Med anslagen för kollektivtrafik tryggar och utvecklar man de regionala och lokala tjänsterna inom kollektivtrafiken. Länsstyrelserna köper sådan stomtrafik på landsbygden som sköts med bussar och taxibilar och som inte kan upprätthållas med biljettintäkter. Tyngdpunkten i de anslag som används för inköp ligger på att bevara basservicen inom kollektivtrafiken.

Dessutom kan länsstyrelserna bevilja städer och kommuner statligt bidrag att användas för nedsättning av priserna på stads- och regionbiljetter samt för köp av tjänster inom lokaltrafiken. Länen kan också finansiera planerings- och utvecklingsprojekt inom kollektivtrafiken. Medel används bl.a. för att köra igång servicelinjer och anropsstyrd kollektivtrafik.

För statlig finansiering av kollektivtrafiken har i detta års statsbudget anvisats 81,1 miljoner euro. Av de anslag som blir utanför de länsvisa kvoterna anvisas 41,0 miljoner euro för köp av tjänster inom fjärrtrafiken och tågens närtrafik. För stöd till trafiken i Kvarken har anvisats 500 000 euro och för samordning av resor likaså 500 000 euro. För kommunikationsministeriets bruk eller för att senare anvisas till länsstyrelserna reserveras 1,9 miljoner euro.Ytterligare information

överingenjör Marcus Merin, tfn (09) 160 28374 eller 040 768 1261