Tillbaka

Länen får 39,2 miljoner euro i anslag för kollektivtrafik

Länen får 39,2 miljoner euro i anslag för kollektivtrafik

Pressmeddelande 24.02.2005 00.00 sv

Länen får i år statliga medel på 39,2 miljoner euro för köp av tjänster inom kollektivtrafiken och för utveckling av densamma.

Av medlen används 27,4 miljoner euro för finansiering av regional- och lokaltrafik. Till nedsatta priser på stads- och regionbiljetter anvisas 10,2 miljoner euro och till utvecklingsprojekt 1,6 miljoner euro.

Statsrådet beslöt om länens anslagskvoter torsdagen den 24 februari.

Länsstyrelsen i Södra Finlands län beviljades 10 miljoner, i Västra Finlands län 12,7 miljoner, i Östra Finlands län 8,9 miljoner, i Uleåborgs län 4,7 miljoner och i Lapplands län 2,9 miljoner euro.

Länens eget förslag till anslag var sammanlagt 44 miljoner euro. Alla de inköpsbehov som länsstyrelserna föreslår kan inte fyllas med de medel som står till buds. Också för genomförandet av den nivå på basservicen i kollektivtrafiken som nyligen definierats av en arbetsgrupp inom kommunikationsministeriet skulle det krävas en årlig tilläggsfinansiering på omkring tre miljoner euro jämfört med nuläget.

Med anslagen för kollektivtrafik säkrar och utvecklar man de regionala och lokala tjänsterna inom kollektivtrafiken. Länsstyrelserna köper sådan stomtrafik på landsbygden som sköts med bussar och taxibilar och som inte kan upprätthållas med biljettintäkter. Tyngdpunkten för de anslag som används för inköp ligger på att bevara den nuvarande servicenivån.

Dessutom kan länsstyrelserna bevilja städer och kommuner statsstöd till att användas för nedsatta priser på stads- och regionbiljetter och inköp av tjänster inom lokaltrafiken. Länen kan också finansiera planerings- och utvecklingsprojekt inom kollektivtrafiken.

Bland de viktigaste projekten är fortfarande att köra igång servicelinjer och beställd kollektivtrafik, samordning av resor och planering av trafiken. Det skilda anslag på 0,5 miljoner euro som anvisats för samordning av resor fördelas av kommunikationsministeriet till länsstyrelserna på basen av ansökningar.

För statlig finansiering av kollektivtrafiken har i detta års statsbudget anvisats 81,3 miljoner euro. Av de anslag som blir utanför de länsvisa kvoterna är 39,7 miljoner euro anvisade för köp av tjänster inom fjärrtrafiken och tågens närtrafik. För stöd av trafiken i Kvarken har anvisats en miljon euro. För kommunikationsministeriets bruk eller för senare anvisning till länsstyrelserna reserveras 0,9 miljoner euro.

I fjol anvisades totalt medel på 82,4 miljoner euro för tjänster inom kollektivtrafiken och utveckling av densamma.


Ytterligare information:

överinspektör Marcus Merin, tfn (09) 160 28374 eller 040 768 1261
trafikrådet Petri Jalasto, tfn (09) 160 28509 eller 040 552 9039