null Levande gator tema för Europeiska trafikantveckan - den bilfria dagen firas för åttonde gången i Finland

Levande gator tema för Europeiska trafikantveckan - den bilfria dagen firas för åttonde gången i Finland

Pressmeddelande 12.09.2007 16.31 sv

Miljöministeriet och kommunikationsministeriet informerar

Den internationella trafikantveckan inleds den 16 september och kulminerar med den bilfria dagen lördagen den 22 september.

I år är veckans tema "Levande gator". Avsikten är att väcka tankar om vad stadsgatorna egentligen ska användas till. Trafikantveckan och den bilfria dagen syftar till att få människor att tänka på hur deras val av transportsätt i vardagen inverkar på miljön och den egna hälsan.

Temaveckan utmanar kommunerna och städerna att testa hur nya trafiklösningar, t.ex. områden med gågator eller nya busskörfält, tas emot och fungerar ur användarnas synvinkel. Kommunerna uppmuntras också att göra de åtgärder som testats under trafikantveckan bestående efter att temaveckan har avslutats.

Under trafikantveckan påpekas också beroendet av personbilar i dagens samhälle. Ämnet diskuteras bland annat på webbsidorna Dinasikt.fi under tiden 17-29.9.2007.

Trafikantveckan är en europeisk kampanj som stöds av EU-kommissionen. Syftet är att främja sådana val av transportsätt som är hållbara med tanke på miljö och hälsa.

År 2006 firades Europeiska trafikantveckan på över 1300 orter runt om i Europa. Drygt 200 miljoner medborgare i 38 länder deltog i evenemangen. I fjol firades den bilfria dagen i 15 städer i Finland. Dessutom ordnades ett fyrtiotal evenemang under trafikantveckan på olika håll i landet.

I Finland har den bilfria dagen firats sedan år 2000 och Europeiska trafikantveckan sedan år 2003.

- Liikkujan viikko (www.liikkujanviikko.fi)
- European mobility week (www.mobilityweek.eu)
- Dinasikt.fi (Diskussion om den bilberoende stadsstrukturen 17-29.92007 på statsförvaltningens diskussionsforum)


Mer information:

Outi Väkevä, forskare, kommunikationsministeriet,
tfn (09) 1602 8661 eller 040 770 4844, förnamn.efternamn@ymparisto.fi
Leena Silfverberg, överingenjör, miljöministeriet,
tfn 020 490 7154, förnamn.efternamn@ymparisto.fi