null Liikenne- ja viestintäministeriön tietopaketti: Koronavirus ja liikennejärjestelmä sekä viestintäverkot ja -palvelut

Liikenne- ja viestintäministeriön tietopaketti: Koronavirus ja liikennejärjestelmä sekä viestintäverkot ja -palvelut

Pressmeddelande 29.06.2020 16.35 fi sv en

Koronavirus COVID-19 tunnuskuva. (Kuva: VNK)

Tätä sivua käytetään liikenne- ja viestintäministeriön infosivuna koronavirustilanteessa. Sivua päivitetään säännöllisesti. Päivitetty viimeksi 29.6.2020.

--

Liikenne- ja viestintäministeriössä ja hallinnonalalla seurataan tiiviisti koronaviruksen vaikutuksia liikennejärjestelmään sekä viestintäverkkoihin ja -palveluihin. Toimenpiteitä suunnitellaan STM:n ja THL:n ohjeiden mukaisesti.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n sivuille on koottu kattavasti tietoa koronaviruksesta. THL antaa toimintaohjeita ja päivittää ohjeita ja materiaaleja uusien tietojen pohjalta.

Puhelinpalvelussa 0295 535 535 ja chatissa saa yleistä tietoa koronaviruksesta. Neuvonta palvelee arkipäivisin klo 8–21 ja lauantaisin klo 9–15.

--

Hallitus linjasi suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi ja rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta

Hallitus linjasi neuvottelussaan sunnuntaina 3. toukokuuta ja maanantaina 4. toukokuuta toimintasuunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi sekä viruksen aiheuttamien rajoitusten vaiheittaisesta purkamisesta.

Valtioneuvosto teki keskiviikkona 6. toukokuuta yleisistunnossaan periaatepäätöksen suunnitelmasta koronakriisin hallinnan hybridistrategiaksi. 

--

Kysymyksiä ja vastauksia

Miten alan yrityksiä tuetaan?

Hallitus suunnittelee toimenpiteitä yritysten avustamiseksi.

Miten turvataan viestintäyhteyksien toiminta, kun useissa yrityksissä on siirrytty etätyöhön? Riittääkö kapasiteetti?

Tavoitteena on, että liikennejärjestelmä sekä viestintäverkot ja -palvelut toimisivat mahdollisimman normaalisti. Suomen tietoliikenneverkoissa on hyvin kapasiteettia ja kestokykyä. Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus seuraa tilannetta ja antaa tarvittaessa toimintaohjeita.