Liikennekaaresta ratkaisu

Nyhet 20.09.2016 15.18 fi sv en

Hallitus on löytänyt ratkaisun liikennekaari-lakiesitykseen. Hallituksen esitys annetaan eduskunnalle 22. syyskuuta. Liikennekaari tulisi voimaan 1.7.2018.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner on tyytyväinen, että liikennekaari saadaan nyt eduskunnan käsittelyyn niin että kaikki henkilöliikennemarkkinoiden toimijat ovat mukana.

- Meillä on nyt aito mahdollisuus parantaa liikenteen palveluja ja luoda myös uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja. Kaikilla toimijoilla on yhtäläiset mahdollisuudet kehittää omaa toimintaansa. Liikennekaaren eteneminen on hieno uutinen ei vain liikennealalle vaan koko yhteiskunnalle, sanoo ministeri Berner.

Liikennekaarella yhdistetään ja uudistetaan henkilö- ja tavaraliikennettä koskevat säännökset. Liikennekaariesityksellä muutetaan nykytilaa, jossa liikenteen markkinat ovat vahvasti säännellyt ja julkisin toimin ohjatut.

Liikennekaari helpottaa taksialalle tuloa ja lisää taksitoimijoiden vapautta kehittää omaa toimintaansa. Taksijärjestelmään esitetäänkin olennaisia muutoksia.

Tavoitteena on, että sääntelyä väljentämällä ja alalle tuloa helpottamalla alalle syntyy entistä monimuotoisempaa yritystoimintaa ja palveluita, alan työllisyys lisääntyy ja erityisesti maaseudulle syntyy nykyistä enemmän tarjontaa.

Liikenne- ja viestintäministeriö on 20. syyskuuta julkaissut kaksi liikennekaaresta tehtyä vaikutusarviointia.