null Liikennemarkkinafoorumi keskusteli liikennealan elpymisestä

Liikennemarkkinafoorumi keskusteli liikennealan elpymisestä

Pressmeddelande 27.05.2021 08.30 fi sv en

Bussi ja henkilöauto risteyksessä Jyväskylässä (Kuva: Juha Tuomi / Rodeo)

Liikennealan toimijat keskustelivat alan elpymisestä liikenne- ja viestintäministeriön koolle kutsumassa Liikennemarkkinafoorumissa keskiviikkona 26. toukokuuta. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa Youtubessa.

Koronapandemia on heikentänyt liikennealan edellytyksiä. Foorumissa keskusteltiin muun muassa siitä, miten kuluttajien liikennekäyttäytymiseen voidaan vaikuttaa niin, että matkustajat valitsevat kestävämpiä liikkumismuotoja yksityisautoilun sijaan. Keskustelua käytiin myös joukkoliikenteen kulkutapaosuuden kasvattamisesta.

Ensimmäinen liikennemarkkinafoorumi kokoontui keväällä 2019. Foorumin tarkoitus on käydä keskustelua liikennealan toimijoiden kesken siitä, miten liikennepalvelulaki vaikuttaa markkinoiden toimintaan. Foorumi myös tukee liikennepalvelulain vaikutusten seurantaa.

Harakka: Digitalisaatio muuttaa toimintamalleja

”Vaikka koronapandemian vaikutukset ovat koetelleet liikennealan toimijoita, uskon, että vahvuutemme muun muassa teknologisessa osaamisessa luovat edellytyksiä kasvulle”, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka sanoi tilaisuuden avauspuheenvuorossa.

Liikenne- ja viestintäministeriö edistää liikennealan toimijoiden toimintaedellytyksiä usealla eri hankkeella. Esimerkiksi vuoden 2021 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä hallitus esittää lisämäärärahaa sekä suurten ja keskisuurten kaupunkien joukkoliikenteelle että junaliikenteen ostoihin. Myös vuonna 2020 joukkoliikenteeseen jaettiin lisämäärärahaa yli 200 miljoonaa euroa. Lisäksi Suomen kestävän kasvun ohjelman toimilla tuetaan hallitusohjelman tavoitteiden mukaisesti ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävää kasvua.

”Ilmastonmuutokseen vastaaminen ja digitalisaatio muuttavat toimintamalleja maailmanlaajuisesti. Se tarkoittaa, että Suomessa kehitetyille palveluille ja ratkaisuille on myös laajempaa kysyntää”, Harakka totesi.


Lisätietoja

Osastopäällikkö Olli-Pekka Rantala, p. 050 344 3400