null Lindén: Datasäkerheten angår alla

Lindén: Datasäkerheten angår alla

Nyhet 05.02.2009 16.30 fi sv

Upprätthållandet av datasäkerheten i nätkommunikationen är ännu viktigare än tidigare, men också svårare. Då man förebygger allt mer komplicerade hot är det viktigt att varje aktör i informationssamhället minns att han med vad han gör inverkar på både sin egen och andras datasäkerhet.

- Informationssamhället blir pålitligt och förtroende skapas för att sköta ärenden elektroniskt, då både de som använder tjänsterna och de som producerar dem inser sitt ansvar, sina rättigheter och sina skyldigheter, betonade kommunikationsminister Suvi Lindén vid Tietoturvatapahtuma-seminariet den 5 februari.

Lindén betonade att datasäkerheten är en helhet, där man övergripande bör bedöma informationens säkerhet i hela nätet. Endast så kan man säkra att företagens verksamhet fortgår och att medborgarna har tillgång till tjänsterna.