null Lindén: De svaga länkarna i datasäkerhetskedjan måste hittas

Lindén: De svaga länkarna i datasäkerhetskedjan måste hittas

Pressmeddelande 10.02.2009 17.00 fi sv

Riskhantering och tryggad funktionssäkerhet håller på att bli den tyngsta klassens frågor inom den elektroniska kommunikationen. Enligt kommunikationsminister Suvi Lindén måste man också av svaga signaler försöka känna igen de sårbara punkterna i datasäkerheten - de svaga länkarna i kedjan.

- För näringslivets del behöver det inte vara fråga om ett hot som kan välta hela internet. För företaget kan också ett enskilt systemfel vara ödesdigert, påpekar Lindén.

Lindén talade om ämnet vid ett seminarium kring den nya nationella strategin för datasäkerhet den 10 februari. Vid seminariet presenterades strategin och sammanställdes åsikter från experter i branschen till det åtgärdsprogram som blir färdigt under våren.

Den nya strategin för datasäkerhet har tre tyngdpunkter: grundfärdigheterna för vardagens informationssamhälle, riskhantering beträffande information i nätet och systemets funktionssäkerhet samt konkurrenskraft och internationellt nätverkssamarbete.

Kommunikationsministern betonade mediefostran av barn och unga ur föräldrarnas synvinkel. Många föräldrar känner sig osäkra beträffande sina barns bruk av media och i synnerhet av internet.

- Inverkan på människornas egen verksamhet är ett centralt innehåll också i strategin. Medborgarfärdigheter i att sköta ärenden elektroniskt och att läsa nätet är förutsättningar för att man tryggt ska kunna röra sig på webben. En öppen och klar information om säkerheten och de eventuella riskerna med informationssamhällets tjänster är synnerligen viktig, betonar Lindén.


Okunskap om garanterad datasäkerhet kan finnas i vilken grupp som helst

Ur företagens synvinkel är riskhanteringen absolut nödvändig. Datasäkerhetsaspekterna bör beaktas i synnerhet då man införskaffar system och gör upp avtal, betonar Lindén. Det samma gäller vid planeringen av nya elektroniska produkter och tjänster.

- Det inger oro att till exempel den allvarliga lucka i namnservrarnas datasäkerhet som kom fram senaste sommar fortfarande inte har rättats till i ett stort antal finska servrar, konstaterar Lindén.

Målsättningen med den nationella strategin för datasäkerhet är att medborgarna och företagen kan lita på säkerheten i sin information både i informations- och kommunikationsnäten och i de tjänster som anknyter till dem.

Utgångspunkten är att den som erbjuder tjänsten är ansvarig för tjänsternas säkerhet och för sin egen del också för identifieringen och skyddandet av konfidentiell information. Det är emellertid viktigt att också användarna är medvetna om sin omgivning och kan känna igen utgångspunkterna för en trygg och pålitlig tjänst.

I den globala informationsnätsekonomin är också hoten mot datasäkerheten internationella och kan inte behärskas med enbart nationell lagstiftning och övervakning. För avvärjning av hoten förutsätts att man är väl förberedd och har föregripit situationen samt att man har fungerande internationella samarbetsnät.

Ytterligare information
specialmedarbetare Sami Paatero, tfn (09) 160 28324
konsultativa tjänstemannen Mari Herranen, tfn (09) 160 28305 eller 040 720 1693