null Lindén: Kommunikationsverket bör svara för informationssäkerheten

Lindén: Kommunikationsverket bör svara för informationssäkerheten

Nyhet 08.02.2011 13.01 fi sv

Kommunikationsminister Suvi Lindén föreslår att ansvaret för informationssäkerheten inom statsförvaltningen ska koncentreras till Kommunikationsverket. Dessutom behövs informationsteknisk övervakning dygnet runt för att säkra myndigheternas nät. Enligt Lindén tillfaller också övervakningen naturligt Kommunikationsverket.

Sin åsikt framförde Lindén på konferensen Informationssäkerhet 2011 i Helsingfors den 8 februari.

I Finland styrs informationssäkerheten inom statsförvaltningen decentraliserat så att varje del av den offentliga sektorn själv svarar för sin informationsförvaltning och dess säkerhet. Modellen lämpar sig inte längre för nuvarande, för att inte tala om framtida, behov, säger Lindén.