Tillbaka

Lindén kräver långa kliv mot informationssamhället

Lindén kräver långa kliv mot informationssamhället

Pressmeddelande 12.02.2008 16.20 sv

Kommunikationsminister Suvi Lindén driver på aktörerna att ta i kraftigare för att främja informationssamhället. Det behövs fler elektroniska tjänster och mer innehåll. Också näten är viktiga. Beslut måste fattas bl.a. om användningen av frekvenserna.

- Det viktigaste målet för vår kommunikationspolitik bör vara att med långa kliv utveckla vardagens informationssamhälle, betonar Lindén. Hon är orolig för att Finland blir långt efter de länder som leder utvecklingen.

Lindén talade vid kommunikationsministeriets seminarium Viestintäfoorumi i Helsingfors den 12 februari.

- Teknikens möjligheter bör förenklas till vardagliga lösningar. Katalysatorer för utvecklingen är bl.a. elektronisk identifiering, lätt tillgängliga elektroniska tjänster där man kan uträtta ärenden, elektroniska räkningar och nät av hög klass som når ut till alla. Det är också viktigt att medborgarna har tillräckligt kunnande och förtroende för systemen.

Kommunikationsministern menar att det är bra att på förhand fundera på digitalsamhällets framtidsfrågor också ur grundlagens och de grundläggande rättigheternas synvinkel.

- De grundläggande rättigheterna har vi stött ihop med redan nu i samband med lagstiftningsarbetet kring informationssäkerhet och dataskydd. Man kan med fog fråga sig om de särdrag som informationssamhällets utveckling för med sig borde beaktas då man under denna regeringsperiod bedömer behoven att förnya grundlagen.

Lindén anser att de fasta bredbandsförbindelsernas antal bör ökas och att de bör bli snabbare. Å andra sidan är förbindelserna i framtiden i allt högre grad trådlösa. Efterfrågan på radiofrekvenser har följaktligen ökat och ökar fortsättningsvis. - Det här förutsätter att regeringen och ministeriet tar en allt starkare roll, när man fattar sådana frekvenspolitiska beslut som har en vid betydelse för samhället.

Inom den närmaste framtiden måste man ta ställning bl.a. till hur de frekvenser som frigjorts från den analoga televisionen i framtiden ska användas. Användningen av frekvenserna utreds av en arbetsgrupp, som har i uppdrag att planera en modell som möjliggör kommersialisering.

- Också för en begränsad kommersialisering av frekvenserna krävs ett politiskt beslut. Den frågan återkommer vi till när arbetsgruppen överlämnat sin rapport inom april, konstaterade Lindén.

Ytterligare information:
kommunikationsministerns specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn (09) 160 28324, 0400 500 822