Lindén: Samhället bör notera möjligheterna med sociala medier

Pressmeddelande 04.09.2008 15.45 fi sv

- De sociala medierna har redan nu en betydande inverkan på medborgarnas vardag, på företagens affärsverksamhet och på hela samhället. Därför är det viktigt att vi kan förstå sådana här nya fenomen och utgående från dem utveckla tjänster som ger tilläggsvärde åt medborgarna, säger kommunikationsminister Suvi Lindén.

Lindén talade om ämnet vid ett seminarium om sociala medier den 4 september. Målet med seminariet var att öppna en diskussion om de sociala mediernas möjligheter att få till stånd en ny form av växelverkan i samhället, i organisationer och i samfund.

Med sociala medier avses webbtjänster vars popularitet bottnar i att användarna producerar och delar innehållet. Exempel är bland annat diskussionsforum, bloggar, podcaster och wikier, alltså webbplatser vars innehåll användarna själva kan utforma. Mötesplatserna på nätet, så som Facebook, MySpace och YouTube, är också sociala medier.

- Webbtjänster av det här slaget är för många ett vardagligt verktyg för kommunikation och social verksamhet. Mötesplatserna på internet har också utvecklats till en betydande och radikal kraft till förändring, påpekade kommunikationsministern.

För organisationer har tjänsterna erbjudit en möjlighet att innovera, ändra verksamhetssättet och utvecklas. Enligt Lindén kunde man inom den offentliga sektorn använda sociala medier förutom till att sprida information och tjänster också till att aktivera medborgarna att delta. I sammanhanget tog Lindén emellertid också upp sin oro över datasäkerheten och över vilken effekt det skadliga innehållet på internet har.

- Då vardagliga funktioner och växelverkan i allt högre grad flyttar över till webben bör vi se till att medborgarna har jämlika möjligheter och tillräckliga färdigheter att verka i en miljö av data- och kommunikationsteknik, betonade Lindén.

Hon påminde också om sekretessens och dataskyddets betydelse i en situation då det på webben samlas allt fler person- och identifikationsuppgifter om medborgarna och om var de rör sig.


Ytterligare information
specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn (09) 160 28324, 0400 500 822