Lindén understöder pristak för roaming med textmeddelanden och data

Pressmeddelande 23.09.2008 16.02 fi sv en

Kommunikationsminister Suvi Lindén understöder det nya förslag till förordning om prisreglering av roamingavgifter för mobil kommunikation som Europeiska kommissionen godkände den 23 september. Avsikten är att pristaket förutom samtal också gäller textmeddelanden och överföring av data.

Den prisreglering som nu är i kraft föreslås fortsätta till år 2013. Pristaket för samtal som ringts och mottagits i ett annat EU-land sänks årligen.

Lindén är nöjd med kommissionär Viviane Redings förslag.

- Finland är ett föregångsland i fråga om prissättning av data. 3G har emellertid medfört överraskande kostnader i medborgarnas vardag. Därför anser jag det vara befogat att prisregleringen inom EU utsträcks till att omfatta också dataöverföring, betonar Lindén.

Kommissionen vill göra prissättningen av dataöverföring mer genomskinlig, som med hjälp av prismeddelanden och med möjlighet för konsumenten att på förhand bestämma ett maximipris, varefter tjänsten avbryts.

Kommissionen föreslår att från sommaren 2009 införs ett tak på en euro per megabit för partipriset på dataöverföring. Kommissionen föreslår emellertid inte reglering av detaljpriset för dataöverföring.

- Det är av största vikt att vi försäkrar oss om att också den vanliga konsumenten i sista hand drar nytta av prisrabatterna. Av den orsaken borde man allvarligt överväga om roamingpriserna för dataöverföring bör regleras också på detaljprisnivå, påpekar Lindén.

Kommissionen föreslår att minutpriserna för samtal ringda i ett annat EU-land fram till sommaren 2012 ska sänkas till högst 34 cent och för mottagna samtal till högst 10 cent.

Nytt i förslaget till förordning är att man går mot en sekundbaserad prissättning. Operatören får av kunden debitera en period med fast pris på högst 30 sekunder, varefter man bör övergå till sekundprissättning.

Förslaget till förordning utvidgar prisregleringen till textmeddelanden. Från början av juli 2009 får ett textmeddelande som skickats från ett annat EU-land kosta högst 11 cent. Det ska vara gratis att ta emot textmeddelanden.

För att förslaget ska träda i kraft är förutsättningen att det godkänns av medlemsländerna och av Europaparlamentet. Tidtabellen är snäv om man vill att förordningen träder i kraft före valet till Europaparlamentet som hålls nästa sommar. Den förordning som gäller för närvarande är tidsbunden och i kraft till sommaren 2010, ifall en ny förordning inte godkänns innan dess.

Ytterligare information

specialmedarbetare Aleksi Randell, tfn (09) 160 28324 eller 0400 500 822
konsultativa tjänstemannen Olli-Pekka Rantala, (09) 160 28585 eller 050 344 3400