Lindén vill öka mängden öppna bredbandsnätverk

Nyhet 24.08.2010 09.44 fi sv en

Kommunikationsminister Suvi Lindén anser att medborgarna borde erbjudas flera öppna och avgiftsfria bredbandsanslutningar som fungerar på allmänna platser.

Detta skulle öka användandet och utbudet av elektroniska tjänster och påskynda utvecklingen av informationssamhället. Ett av målen för informationssamhällspolitiken borde vara att öka mängden öppna nätverk.

Enligt Lindén är bredbandsnätverket Pan-Oulu, som är öppet och gratis för alla i Uleåborg, en användbar modell också för övriga Finland. Nätverket har över 1200 stödstationer. Det krävs varken användarnamn eller registrering för att kunna använda tjänsten.