Tillbaka

Lotsverket och Rederiverket får tillstånd att grunda gemensamt servicebolag för isrådgivning

Lotsverket och Rederiverket får tillstånd att grunda gemensamt servicebolag för isrådgivning

Pressmeddelande 05.01.2006 13.53 sv

Lotsverket och Rederiverket får grunda ett servicebolag i aktiebolagsform för isrådgivning så att Lotsverkets andel av bolaget är 60 % och Rederiverkets andel 40 %.

Det bolag som grundas, Ice Advisor, skulle bli dotterbolag till Lotsverket. Bolaget skulle erbjuda experttjänster med anknytning till körning i isförhållanden på Östersjön och på Finska viken.

Statsrådet gav vid sitt plenum den 5 januari fullmakt åt Lotsverket och Rederiverket att förvärva delägarskap i bolaget.

Statsrådets beslut inverkar inte på statsbudgeten.

Ytterligare information:
konsultativa tjänstemannen Leena Kostiander, tfn (09) 160 28469, 040 702 2577