Luonnos Suomen digitaalisesta kompassista toiselle lausuntokierrokselle

Tiedote 01.09.2022 12.00 fi

Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittäminen. (Kuva: VNK)

Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja digitoimistossa valmistellusta Suomen digitaalisesta kompassista, jossa on luotu digitalisaatiolle ja datataloudelle yhteinen kansallinen visio ja tavoitteet vuoteen 2030. Lausuntoja voi antaa 16.9.2022 asti.

Digikompassi on luotu eri ministeriöiden ja sidosryhmien yhteistyönä. Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä linjasi lausuntokierroksesta kokouksessaan 30.8.2022. Samassa kokouksessa käsiteltiin ensimmäisen lausuntokierroksen palautteen pohjalta tehdyt muutokset. 

Digikompassi ohjaa kansallisen kehitystyön suuntaa esimerkiksi ohjaamalla ihmiskeskeiseen julkisten palveluiden kehittämiseen elämäntapahtuma-palvelukokonaisuuksien digitalisoinnin kautta. Tulevaisuudessa suuri osa julkisista palveluista on digitaalisia ja automatisoituja aina, kun se on lainsäädännöllisesti mahdollista ja palveluiden järjestämisen kannalta tarkoituksenmukaista. Digikompassi vahvistaa yhteistä ymmärrystä digitalisaation ja datatalouden hyödyistä, käsitteistä ja suunnasta kansallisesti. Kompassi määrittelee painopisteitä myös Suomen vaikuttamistyölle EU:ssa. 

”Suomi on Euroopan kärjessä digitalisaatiossa. Uusien vähähiilisten teknologioiden ja digitaalisten ratkaisujen avulla suomalaiset yritykset eivät ainoastaan pienennä omaa hiilijalanjälkeään vaan ennen kaikkea voivat tarjota globaalisti muille toimijoille vähähiilisiä ratkaisuja. Vähähiilinen teknologia ja digitaaliset ratkaisut ovat tulevaisuudessa suomalaisille yrityksille merkittävä kilpailuetu, jos osaamme hyödyntää ja kehittää osaamistamme,” toteaa elinkeinoministeri Mika Lintilä. 

”Liikenne 12 -suunnitelma linjaa liikennejärjestelmän tavoitteet ja tärkeysjärjestykset pitkälle 2030-luvulle. Digikompassi on vastaavasti kymmenen vuoden strategia, jonka ansiosta digitalisaatio ja datatalous palvelevat entistä paremmin kansalaisia, yhteisöjä ja yrityksiä,” sanoo liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka.

Perustuu eurooppalaiselle arvopohjalle

Suomen digitaalinen visio vuodelle 2030 kuuluu: ”Rakennamme houkuttelevaa, kilpailukykyistä, kestävää ja hyvinvoivaa digitaalisesti kyvykästä Suomea”. Tämän saavutamme kilpailukykyisellä ja uudistuvilla yritystoiminnalla, korkeatasoisella osaamisella ja laajalla sivistyksellä, ihmiskeskeisillä julkisilla palveluilla sekä turvallisella ja korkealaatuisella infrastruktuurilla. Yhteisesti luotu visio ja tavoitetila luovat pohjan yhteiskunnan digitalisoitumisen systeemiselle muutokselle.

Digikompassi perustuu eurooppalaiselle arvopohjalle. Luottamus, osallisuus, uudistuminen, digiturvallisuus, kestävyys ja vastuullisuus ovat arvoja, joihin digikompassi pohjautuu. Kompassin osa-alueiden valmistelussa nämä näkyvät mm. seuraavina asioina: taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys, digivihreä siirtymä, reilu ja vastuullinen datan hyödyntäminen, datapohjaisen arvonluonnin mahdollisuudet sekä digitaalinen yhdenvertaisuus ja sivistys.

Digikompassi luo suuntaa myös sidosryhmien ja yritysten omille toimille. Digitalisaatiota ja datataloutta vauhdittamaan tarvitaan investointeja sekä toimialarajat ylittäviä standardeja ja käytänteitä.

Lisätiedot: 

osastopäällikkö Laura Eiro, liikenne- ja viestintäministeriö, p. 040 096 9293

digitaalisten palvelujen johtaja Mika Nordman, työ- ja elinkeinoministeriö, p. 029 504 7142

ICT-johtaja Jarkko Levasma, valtiovarainministeriö, p. 029 553 0117