Tillbaka

LVM.fi har förnyats

LVM.fi har förnyats

Nyhet 22.04.2008 12.00 sv

Kommunikationsministeriet har förnyat sin webbtjänst och gjort webbplatsens struktur och innehåll klarare och samtidigt moderniserat tjänstens layout. Också webbplatsens programplattform har förnyats.

Webbtjänsten går i fortsättningen under namnet LVM.fi. E-post till anställda vid ministeriet kan skickas på adressen förnamn.efternamn@lvm.fi. Också de adresser som tidigare varit i bruk fungerar fortfarande.

Webbtjänsten är på svenska indelad i huvudgrupperna Aktuellt, Trafik och transport, Kommunikation, Ministeriet samt Kontaktinformation. En effektiv och enkel sökfunktion finns på alla sidor i webbtjänsten.

Den helhet som nu offentliggörs utgör reformens första skede. Webbtjänsten kompletteras under sommaren när nya operativa helheter offentliggörs. All feedback på reformen är välkommen.

Programplattformen för webbtjänsten har levererats av Ch5 Finland Oy.

Ytterligare information:
chefredaktören för ministeriets webbsidor Antti Ellonen, tfn (09) 160 28334, antti.ellonen@lvm.fi

Feedback på webbplatsen:
webmaster@lvm.fi