Målsättningen är snabbare och fler bredbandsförbindelser

Pressmeddelande 07.12.2004 00.00 sv

Nya målsättningar skall få fart på bredbandsförbindelsernas utbredning. Tyngdpunkterna i framtiden ligger på att utveckla kvaliteten och innehållet i bredbandsförbindelserna. Man strävar efter en betydande ökning av förbindelsens hastighet.

Förslagen ingår i en uppföljningsrapport över bredbandsstrategin, som den nationella bredbandsarbetsgruppen överlämnade till kommunikationsminister Leena L u h t a n e n tisdagen den 7 december.

Målsättningen är att största delen av bredbandsförbindelserna i slutet av år 2005 skulle ha en hastighet på minst 2 Mbit/s. Till slutet av 2007 skulle den vanligaste hastigheten för förbindelsen vara minst 8 Mbit/s och 90 procent av Internet-förbindelserna skulle vara av bredbandstyp.

Förutsättningen för att bredbandet skall breda ut sig är att produktionen av innehåll och tjänster är mer omfattande än i dag. Arbetsgruppen föreslår att regeringens program för informationssamhället skulle inriktas på att utveckla produktionen av innehåll.

Konkurrensen på kommunikationsmarknaden måste ökas ytterligare för att priset på tjänsterna skall sjunka och nivån på betjäningen hållas hög. Man bör också satsa på utvecklingen av det mobila bredbandet, så att tjänsterna smidigt skall kunna användas överallt.