null Mari Starck blir direktör för säkerhetsenheten

Mari Starck blir direktör för säkerhetsenheten

Pressmeddelande 22.09.2021 08.41 fi sv

Mari Starck (Bild: Samuli Ahtiainen Photography)

Juris magister Mari Starck har förordnats till direktör för kommunikationsministeriets säkerhetsenhet. Starck har också en Master of Science in Maritime Economics and Logistics-examen samt sjökaptenensexamen (YH).

Starcks uppdrag som enhetsdirektör fortsätter till den 31 december 2021.

Starck har arbetat som specialsakkunnig vid kommunikationsministeriet sedan juli 2020 samt som överinspektör och konsultativ tjänsteman åren 2012–2016. Starck har också arbetat som transport- och säkerhetschef vid Raumo hamnaffärsverk, som advokatsekreterare och jurist vid advokatbyrå Bützow Ab samt som hamnjurist vid Rauman Satama Oy.

Säkerhetsenheten vid avdelningen för kunskapshantering ansvarar för att tjänster och nät är säkra för användarna och dem som bedriver affärsverksamhet.

Ytterligare information:

Laura Eiro, avdelningschef, tfn 040 096 9293