Matleena Kurki-Suutarinen blir direktör för styrningsenheten vid kommunikationsministeriets avdelning för koncernstyrning för tiden 1.6–31.8.2022

Pressmeddelande 01.06.2022 14.19 fi sv

Regeringsrådet Matleena Kurki-Suutarinen. (Photo: KM)

Regeringsrådet Matleena Kurki-Suutarinen har utnämnts till direktör för styrningsenheten för tiden 1.6–31.8.2022.

Kurki-Suutarinen sköter uppgiften som enhetsdirektör när Miikka Rainiala, som förordnats till uppdraget för tre månader, sköter tjänsten som avdelningschef för avdelningen för koncernstyrning.

Ytterligare information:

Minna Laatikainen, personalchef, minna.laatikainen(a)gov.fi, tfn 050 307 7190