Maximipris föreslås för förmedling av uppgifter om elektronisk inledande identifiering

Nyhet 30.06.2017 16.07 fi sv

Datorns tangentbord och mus. (Foto: Rodeo)

Regeringen föreslår att ett maximipris fastställs för förmedling av uppgifter om elektronisk inledande identifiering. Prisregleringen ska gälla i fem år.

Enligt förslaget ska det för förmedling av uppgifter om inledande identifiering sättas ett maximipris som gäller i fem år och är minst 0,35 euro och högst 5 euro. Dessutom ska ersättningens maximibelopp årligen sjunka med 25 procent. Inom dessa gränser ska Kommunikationsverket fastställa maximipriset på grundval av medianen av de verkliga marknadspriserna. När det föreslagna maximiprisets variationsintervall 0,35–5,00 euro bestämdes beaktades den prisnivå som för närvarande anses skälig på marknaden.

Regeringen lämnade ett lagförslag om frågan den 28 juni 2017.