Medaljer för förtjänster i motorfordonstrafiken

Nyhet 03.05.2013 16.06 fi sv

Kanslichef Harri Pursiainen delade den 3 maj 2013 ut förtjänstmedaljer för motorfordonstrafikarbete till fem personer som riksomfattande arbetat för vägtrafikverksamheten.

Förtjänstmedaljer erhölls av:
Kommunikationschef Riitta Salin, Oy Ford Ab
Trafiksäkerhetsdirektör Pekka Sulander, Trafikförsäkringscentralen
Förläggaren, verkställande direktör Jyrki K. Talvitie, Tietoteos Consultor Oy
Ordförande Matti Vainio, Linja-autoliitto
Riksdagsledamot Anu Vehviläinen, Rikdagen

Medaljen är en utmärkelse till personer som i egenskap av experter i sitt eget område har gjort en betydelsefull insats och arbetat på lång sikt till förmån för motorfordonstrafiken, dess utveckling och verksamhetsförutsättningar.