Medaljer för förtjänstfulla insatser inom vägtrafiken delades ut

Pressmeddelande 02.05.2016 14.45 fi sv

Kommunikationsminister Anne Berner delade den 2 maj 2016 ut sex förtjänstmedaljer för motorfordonstrafikarbete.

Förtjänstmedaljerna förlänas för förtjänstfullt och riksomfattande arbete till förmån för den finländska motorfordonstrafiken. Förtjänstmedaljen kan tilldelas en person som genom sitt långvariga och framgångsrika arbete har främjat utvecklingen av vägtrafiken.

Följande personer fick en förtjänstmedalj:

Rainer Nyman, Autoalan Keskusliitto ry

Tapio Sällylä, vice ordförande för förbundsfullmäktige, Automobilförbundet rf

Kalevi Lintula, diplomingenjör, Suomen Autoteknillinen Liitto ry

Pasi Moisio, direktör, Finlands Transport och Logistik SKAL rf

Ismo Lehtinen, verkställande direktör, Tampereen Aluetaksi Oy

Minna Kivimäki, överdirektör, Kommunikationsministeriet

- De stora utvecklingstrenderna i vårt samhälle innebär många förändringar i vägtrafiken, men vår primära målsättning står fast. Vi måste se till att vägtrafiken i Finland är säker, ekonomisk och effektiv. På detta sätt kan vi trygga vårt lands ekonomiska utveckling och internationella konkurrenskraft. Ni är nyckelpersoner när vi skriver Finlands framgångssaga inom detta område, sade kommunikationsminister Anne Berner när hon delade ut förtjänstmedaljerna i Helsingfors.

Förtjänstmedaljer för motorfordonstrafikarbete har delats ut sedan 1993. Medaljen förlänas av kommunikationsministern på framställning av en medaljkommitté som utsetts av styrelsen för Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry.

Moottoriliikenteen Keskusjärjestö ry är ett samarbetsorgan för åtta organisationer inom sektorn för vägtrafik. Medlemmar i centralorganisationen är Autoalan Keskusliitto ry, Automobilförbundet rf, Bilimportörerna rf , Linja-autoliitto ry, Finlands Bilskoleförbund rf, Suomen Autoteknillinen Liitto ry, Finlands Transport och Logistik SKAL rf och Suomen Taksiliitto ry.

Ytterligare information:

Timo Koskinen, ombudsman, Moottoriliikenteen Keskusjärjestö, tfn 040 570 9070.