Medborgarna får tillgång till sina data

Nyhet 16.09.2014 10.37 fi sv

Data (Bild: Rodeo)

My Data eller mina data är en är modell för utnyttjande av personuppgifter som undergår en snabb utveckling. Den ger den enskilda individen fri tillgång till uppgifter som gäller honom eller henne och till att utnyttja dem.

My Data -utredningen som Kommunikationsministeriets beställt är en översikt av My Data och dess användbarhet mellan samhällets olika funktioner.

Medborgarna har en stor mängd personliga uppgifter i den offentliga förvaltningens register, företagens kundsystem och olika nättjänsters databaser. Denna information om personer har allt större samhälleligt och ekonomiskt värde.

Med My Data avses sådana sätt att organisera personuppgifter med vilka individen kan påverka användningen av uppgifterna om sig själv samt möjligheten att dra nytta av dessa uppgifter, till exempel genom att distribuera, byta eller sälja den vidare för användning av andra tjänster.

Med personuppgifter avses i modellen information som samlats om individen för kommersiella och myndighetsändamål. Dylika är till exempel uppgifter om köp, tele, hälsa och ekonomi samt uppgifter som samlas i olika nättjänster.

Målet är uppkomsten av tjänster av ett nytt slag

My Data -utredning är en översikt av inhemska och internationella aktörer som utnyttjar personuppgifter enligt My Data -modellen och deras handlingssätt. I utredningen presenteras också nya sätt att utnyttja information samt utmaningarna som anknyter till användningen.

Enligt utredningen kan My Data fungera som grund för nya tjänster som baserar sig på personliga uppgifter, till exempel för appar som berör den egna hälsan, ekonomin eller resor. Ett mångsidigare sätt att utnyttja personuppgifterna ökar också metoderna att individualisera nuvarande e-tjänster.

Utmaningar med My Data är bland annat hur den personliga integriteten säkras samt eventuella intresse- och rättighetskonflikter mellan dem som samlar personuppgifterna och dem som utnyttjar dem. Också det att uppgifterna är utspridda och de tekniska lösningarnas mångfald försvårar en enhetlig organisering av uppgifterna.

My Data är ett fenomen som är under utveckling globalt och som ger upphov till ny teknologi och affärsverksamhet i allt högre tempo. Målet är att My Data -utredningen fungerar som en inledning till en diskussion om möjligheterna och effekterna av en mera omfattande användning av personuppgifterna. Avsikten är också att den utgör en grund för utvecklingen av modellen och att tjänster som följer denna modell också uppstår i Finland.

Utredningen är en del av ministeriets Kide-program om tillväxt som bygger på digitalisering och digitala tjänster. Utredningen framställdes av Open Knowledge Finland ry.

My Data - johdatus ihmiskeskeiseen henkilötiedon hyödyntämiseen (My Data - inledning till utnyttjande av människocentrerade personuppgifter) kan läsas på ministeriets webbplats (på finska).