Mer än 60 projekt runtom i Finland får stöd för förbättring av förhållandena för gång och cykling

Pressmeddelande 04.02.2022 16.15 fi sv

Människor på promenad i Uleåborg (Bild: MBNEWS / Shutterstock)

Kommunikationsministeriet och Transport- och kommunikationsverket Traficom meddelar: Transport- och kommunikationsverket Traficom har inom ramen för investeringsprogrammet för gång och cykling för kommuner beviljat totalt cirka 24,4 miljoner euro för 63 projekt. Genom projekten förbättras förhållandena för gång och cykling så att de blir mer attraktiva, smidigare och säkrare i städernas och kommunernas gatunät samt minskas utsläppen från trafiken runtom i Finland.

Investeringsprogrammet är en av åtgärderna i Programmet för att främja gång och cykling som kommunikationsministeriet publicerade år 2018. I programmet ställs det som mål att gång och cykelresorna senast år 2030 ska ha ökat med 30 procent jämfört med programmets publiceringstidpunkt.

Finansiering för utsläppsfri och aktiv mobilitet

Totalt kom det in 123 ansökningar om statligt stöd år 2021. Totalt 63 projekt runtom i Finland som uppfyllde ansökningskriterierna fick stöd. Investeringsprogrammet för gång och cykling är en central åtgärd i färdplanen för fossilfria transporter. Syftet med färdplanen är att halvera växthusgasutsläppen från den inhemska trafiken fram till 2030 jämfört med 2005.

”Konditionen blir bättre när man går eller cyklar. Att gå eller cykla är också miljövänligt. Kommuner och städer arbetar för klimatet och hälsan när de bygger högklassiga cykelbanor och gångrutter runtom i Finland”, säger kommunikationsminister Timo Harakka.

Det har varit möjligt att ansöka om statligt stöd inom ramen för investeringsprogrammet sedan år 2018. Stöd delades ut nu för fjärde gången.

”Från år 2018 har redan 141 projekt i kommuner av alla storlekar beviljats stöd via investeringsprogrammet. Kommunerna har klart förbundit sig till långsiktigt främjande av gång och cykling. Under ansökningsomgången år 2021 visade till exempel Siilinjärvi kommun en stark vilja att utveckla infrastrukturen för gång och cykling, och kommunen beviljades stöd för fyra olika projekt", säger överdirektör Jarkko Saarimäki från Traficom.

Flera olika projekt som gör vardagsgång och -cykling mer attraktiva

Stöd beviljades i första hand för de projekt som förbättrar förhållandena för vardagsgång och -cykling samt gör dem mer attraktiva, och som därmed ökar antalet gång- och cykelresor och deras andel av färdsätten och minskar trafikutsläppen.

Förhållandena för gång och cykeltrafiken förbättras i projekten till exempel genom att bygga cykelgator, cykelparkering i samband med infartsparkeringen samt i de objekt som är centrala för daglig mobilitet. I projekten byggs också gång- och cykelbroar och områden för gående samt förbättras vägledning för gång eller cykeltrafiken.

Kommuner som fått finansiering är Ackas, Asikkala, Esbo, Heinola, Helsingfors, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Träskända, Kajana, Kauhava, Kempele, Kittilä, Kumo, Karleby, Kotka, Kouvola, Kroroby, Kuopio, Lahtis, Villmanstrand, Lempäälä, Limingo, Liperi, Muhos, Muurame, Mäntsälä, Nokia, Nurmijärvi, Orimattila, Uleåborg, Outokumpu, Pargas, Björneborg, Riihimäki, Sastamala, Siilinjärvi, Suonenjoki, Tammerfors, Åbo, Vasa, Vanda och Ylivieska. 

Vad händer härnäst?

Ansökningen för projektunderstödet inom investeringsprogrammet är öppen också i år. En del av anslaget från ansökningsomgången år 2021 används för ansökningar år 2022.

Ytterligare information:

Transport- och kommunikationsverket Traficom:

Virpi Ansio, specialsakkunnig, tfn 029 534 6826, virpi.ansio(at)traficom.fi

Laura Langer, teamledare, tfn 029 534 6711, laura.langer(at)traficom.fi

Kommunikationsministeriet:

Tuuli Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 050 563 8130, tuuli.ojala(at)gov.fi