Tillbaka

Mer obligatorisk undervisning för motorcykelförarna

Mer obligatorisk undervisning för motorcykelförarna

Pressmeddelande 08.02.2006 14.18 sv

Minimiantalet timmar motorcykelundervisning höjs från början av mars. Enligt kommunikationsministeriet är höjningen nödvändig eftersom kraven i hanteringsprovet för motorcyklar har skärpts. Också statistiken över olyckor som drabbat motorcyklister ger stöd åt en förändring. Det stora antalet olyckor där motorcykeln kört omkull vittnar om förarnas bristande förmåga att behärska fordonet.

Enligt den nya förordningen bör eleverna i fortsättningen få körundervisning för klasserna A1 och A minst 18 körgånger i stället för som tidigare 12. Av de nya gångerna körundervisning omfattar fyra hantering av fordonet och två landsvägskörning. För övningstillstånd bör man dessutom i fortsättningen få körundervisning åtta körgånger i stället för som tidigare fyra. Av körgångerna bör fyra vara körundervisning i trafik.

Kommunikationsministeriets förordning träder i kraft den 1 mars 2006. Den tillämpas i den förarundervisning som inleds efter det förordningen trätt i kraft.Ytterligare information:
äldre regeringssekreterare Eija Maunu, tfn (09) 160 28571, 040 716 4140