null Merja Kyllönen ny trafikminister

Merja Kyllönen ny trafikminister

Nyhet 22.06.2011 17.00 fi sv en

Riksdagsledamot Merja Kyllönen är Finlands nya trafikminister. Republikens president utnämnde Kyllönen till minister onsdagen den 22 juni.

Kyllönen (34) hör till Vänsterförbundet och är inne på sin andra riksdagsperiod som företrädare för Uleåborgs valkrets. Hon är vice ordförande för Vänsterförbundets riksdagsgrupp. Vid sidan av sitt riksdagsuppdrag är Kyllönen också ledamot i Suomussalmi kommunfullmäktige och Kajanalands landskapsfullmäktige.

I riksdagen är Kyllönen medlem i finansutskottet samt jord- och skogsbruksutskottet.

Till yrket är Kyllönen bioanalytiker. Hon är gift och på fritiden ägnar hon sig gärna åt diktskrivning och friluftsliv.