Mest bredbandsstöd till Lappland och Kajanaland

Pressmeddelande 15.04.2010 16.08 fi sv

Regeringen har beslutat om hur det bredbandsstöd som staten betalar ska fördelas mellan landskapen.

Mest stöd får Lappland med 17 miljoner euro och Kajanaland med 9,5 miljoner euro. Projekt i Mellersta Finland får 6,8 miljoner euro. Norra Karelen och Norra Tavastland får vardera 4,8 miljoner.

Regeringen beslutade om fördelningen av 66 miljoner euro den 15 april.

Under en period av fem år anvisas offentligt stöd till bredbandsprojekt för totalt 91 miljoner euro. Av summan är 66 miljoner statligt stöd och 25 miljoner kommer från EU:s medel för utveckling av landsbygden. Jord- och skogsbruksministeriet ger ett förslag till hur EU:s medel ska fördelas.

Stödet för bredbandsbygge enligt landskap:

Birkaland 945 000 e
Egentliga Finland 3 465 000 e
Kajanaland 9 513 000 e
Kymmenedalen 1 827 000 e
Lappland 16 947 000 e
Mellersta Finland 6 804 000 e
Mellersta Österbotten 189 000 e
Norra Karelen 4 788 000 e
Norra Savolax 4 788 000 e
Norra Österbotten 2 520 000 e
Nyland 189 000 e
Päijänne-Tavastland 1 512 000 e
Satakunta 1 827 000 e
Södra Karelen 1 953 000 e
Södra Savolax 3 528 000 e
Södra Österbotten 693 000 e
Tavastland 252 000 e
Åland 126 000 e
Österbotten 567 000 e
Östra Nyland 567 000 e

Landskapen får sammanlagt 63 miljoner euro.

För Kommunikationsverkets förvaltnings- och allmänna kostnader reserveras 3 miljoner euro.

Ytterligare information:
chefen för kommunikationsnätsenheten Juhapekka Ristola, tfn (09) 160 28348 eller 0400 788 530